Komisia rozhodcov
RV-KR-2016/2017-0001
KR č.1-2016/2017
ID 276974 z dňa 3.3.2015 Uznesenie mínusové pre FK Baník Štítnik. V sesóne 2014/2015 klub FK B.Štítnik sa prihlásil do súťaže, odohral len jesennú časť, všetky faktúry uhradene. Do jarnej časti súťaže klub už nenastúpil, tým pádom im nemali byť fakturované poplatky za rozhodcov.
Rozhodnutie: RV-KR-2016/2017-0001
Klub: FK Baník Štítnik
Dátum zaevidovania: 26.07.2016 15:52
Dátum vyriešenia: 26.07.2016 15:57
Stav: Vyriešené
POKUTY